Kościoły

Gdańsk bez wątpienia zasługuje na miano perły gotyckiej architektury. Sakralne budownictwo z gotyckiej epoki znakomicie odtwarza klimat późnego średniowiecza. Warto też podkreślić, że kościół NMP uznawany jest za największą ceglaną świątynię na świecie.

Zwiedzając gdańskie świątynie zapoznać się można ze znakomitymi dziełami sztuki: warto tu wspomnieć o figurze Gdańskiej Madonny, wielkim zegarze astronomicznym (kościół NMP), słynnych organach (katedra oliwska) czy też wielkiej monstrancji bursztynowej (kościół św. Brygidy) Zwiedzanie gdańskich kościołów daje świetną okazję poznania dawnej architektury, sakralnych dzieł sztuki. To również szansa poznania dziejów Polski czy nawet Europy przez pryzmat burzliwych nieraz zakrętów w historii chrześcijańskiej religii.